sourCEntral - mobile manpages

pdf

WESNOTH

NOME

wesnoth − Battle for Wesnoth, un xogo fantástico de estratexia por turnos

SINOPSE

wesnoth [OPCIÓNS] [RUTA_ÓS_DATOS]

DESCRICIÓN

Battle for Wesnoth é un xogo fantástico de estratexia por turnos

Derrota a tódolos líderes inimigos usando un cadro de tropas ben escollido, tendo en conta a xestión dos teus recursos de ouro e vilas. Tódalas unidades teñen as súas propias fortalezas e debilidades; para gañar, desprega as túas forzas para que teñan as máximas vantaxes mentres lle impides ós teus inimigos face−lo mesmo. A medida que as unidades conseguen experiencia, adquiren novas habilidades e fanse máis poderosas. Xoga na túa propia lingua e proba as túas habilidades contra un opoñente por ordenador intelixente, ou únete á gran comunidade de xogadores en liña de Wesnoth. Crea as túas propias unidades personalizadas, escenarios ou campañas, e comparteos cos demais.

OPCIÓNS

−−bpp número

establece o valor de BitsPerPixel. Exemplo: −−bpp 32

−−compress ficheiroentrada ficheirosaída

comprime un ficheiro de partida gardada (ficheiroentrada) que está en formato WML de texto a formato WML binario (ficheirosaída).

−d, −−debug

mostra información de depuración adicional e habilita opcións de modo de comando adicionais no xogo (consulte o sitio web en http://www.wesnoth.org/wiki/CommandMode para obter máis información sobre o modo de comando).

−−decompress ficheiroentrada ficheirosaída

descomprime un ficheiro de partida gardada (ficheiroentrada) que está en formato WML binario a formato WML de texto (ficheirosaída).

−f, −−fullscreen

executa o xogo a pantalla completa.

−−fps

amosa o número de imaxes por segundo ó que se está executando o xogo, nunha esquina da pantalla.

−−gunzip ficheiroentrada.gz

descomprime un ficheiro que debería estar en formato gzip e gárdao co sufixo .gz. O ficheiroentrada.gz eliminarase.

−−gzip ficheiroentrada

comprime un ficheiro con formato gzip, gárdao coma ficheiroentrada.gz e elimina ficheiroentrada.

−h, −−help

amosa un resumo das opcións de liña de comandos na saída estándar, e sae.

−−load partidagardada

carga o ficheiro de partida gardada dende o directorio estándar de partidas gardadas.

−−log−nivel=dominio1,dominio2,...

establece o nivel de severidade dos dominios de log. Pódese usar all para referirse a calquera dominio de log. Niveis dispoñibles: errorwarninginfodebug. Por defecto úsase o nivel error.

−−logdomains

Mostra unha lista de tódolos dominios de log e sae.

−−max−fps

o número de imaxes por segundo que pode amosar o xogo, o valor debe estar entre 1 e 1000, o predeterminado é 50.

−−multiplayer

executa o xogo en multixogador. Hai opcións adicionais que poden usarse xunta con −−multiplayer tal como se explica máis abaixo.

−−nocache

deshabilita a caché de datos de xogo.

−−nosound

executa o xogo sen son e sen música.

−−path

amosa o nome do directorio de datos do xogo e sae.

−r XxY, −−resolution XxY

establece a resolución da pantalla. Por exemplo: −r 800x600

−t, −−test

executa o xogo nun pequeno escenario de proba.

−v, −−version

amosa o número de versión e sae.

−w, −−windowed

executa o xogo nunha ventá.

−−no−delay

executa o xogo sen tomar un tempo para facer unha proba de rendemento gráfico. Isto actívase automaticamente con −−nogui.

−−nogui

executa o xogo sen GUI. Debe aparecer antes de −−multiplayer para ter o efecto desexado.

−−exit−at−end

sae unha vez se rematou o escenario, sen mostrar un diálogo de victoria ou derrota que require que o usuario prema Aceptar. Isto tamén se emprega para probas de rendemento automatizadas mediante scripts.

Opcións para −−multiplayer

As opcións multixogador específicas dun bando márcanse con número. número tense que substituír por un número de bando. Normalmente é 1 ou 2 pero depende do número de xogadores posible do escenario escollido.
−−algorithm
número=valor

selecciona un algoritmo non estándar para que o use o controlador da IA dese bando. Valores dispoñibles: idle_ai e sample_ai.

−−controllernúmero=valor

selecciona o controlador deste bando. Valores dispoñibles: human e ai.

−−era=valor

use esta opción para xogar na era seleccionada en vez de na era Default. A era elíxese mediante un id. As eras descríbense no ficheiro data/multiplayer/eras.cfg.

−−parmnúmero=nome:valor

establece parámetros adicionais para este bando. Este parámetro depende das opcións usadas con −−controller e −−algorithm. Debería ter únicamente utilidade para a xente que está deseñando a súa propia IA. (ainda non documentado de forma completa)

−−scenario=valor

selecciona un escenario multixogador polo id. O id do escenario predeterminado é multiplayer_The_Freelands.

−−sidenúmero=valor

selecciona unha facción da era actual para este bando. A facción elíxese mediante un id. As faccións descríbense no ficheiro data/multiplayer.cfg.

−−turns=valor

establece o número de turnos para o escenario elixido. Por defecto é 50.

Exemplo para probar a túa propia IA contra a IA predeterminada sen
iniciar a GUI:

wesnoth −−nogui −−multiplayer −−controller1=ai −−controller2=ai −−algorithm2=python_ai −−parm2=python_script:py/a_miña_propia_ia.py

AUTOR

Escrito por David White <davidnwhite AT verizon DOT net>.
Editado por Nils Kneuper <crazy−ivanovic AT gmx DOT net>, ott <ott AT gaon DOT net> e Soliton <soliton DOT de AT gmail DOT com>.
Esta páxina de manual escribiuna orixinalmente Cyril Bouthors <cyril AT bouthors DOT org>.
Visite o sitio oficial: http://www.wesnoth.org/

COPYRIGHT

Copyright © 2003−2007 David White <davidnwhite AT verizon DOT net>
Isto é Software Libre; este software está licenciado baixo a GPL versión 2, tal e como foi publicada pola Free Software Foundation. Non existe NINGUNHA garantía; nin sequera para o SEU USO COMERCIAL ou ADECUACIÓN PARA UN PROPÓSITO PARTICULAR.

CONSULTE TAMÉN

wesnoth_editor(6), wesnothd(6)

pdf