sourCEntral - mobile manpages

pdf

wdwrite

MENO

wdwrite − zapíše kľúče a hodnoty do databázy štandardných nastavení

SYNTAX

wdwrite doména voľba hodnota

POPIS

wdwrite zapíše voľbu a hodnotu do danej domény.

VOĽBY

−−help

vypíše pomocný text

−−version

vypíše číslo verzie

PREMENNÉ PROSTREDIA

GNUSTEP_USER_ROOT

špecifikuje cestu k adresáru Defaults. "Defaults/" je pridané k tejto premennej, čím sa určí umiestnenie databáz. Ak premenná nie je nastavená, jej implicitná hodnota je "~/GNUstep"

SÚBORY

Domény sa nachádzajú v GNUSTEP_USER_ROOT/Defaults/

POZRI TIEŽ

wmaker(1x)

AUTOR

Autorom Window Makera je Alfredo K. Kojima <kojima AT windowmaker DOT org>.

Túto manuálovú stránku napísal Marcelo Magallon <mmagallo AT debian DOT org>.

pdf