sourCEntral - mobile manpages

pdf

Window Maker

MENO

wmaker − manažér okien pre X11 so vzhľadom NEXTSTEP

SYNTAX

wmaker [-voľby]

POPIS

Window Maker je manažér okien pre X11 so vzhľadom NEXTSTEP. Snaží sa napodobniť vzhľad NeXT ako je to len možné, ale v prípade potreby tento trend nedodržuje.

VOĽBY

−−no−cpp

zakázať preprocessing konfiguračných súborov

−−no−dock

neotvárať Dok aplikácií

−−no−clip

neotvárať Spinku pracovných plôch

−display host:display.screen

použiť daný display. Na strojoch s viacerými obrazovkami bude Window Maker automaticky spravovať všetky obrazovky. Ak chcete, aby Window Maker spravoval len špecifickú obrazovku, musíte zadať číslo obrazovky pomocou argumentu príkazového riadku −display. Napríklad, ak chcete, aby Window Maker spravoval len obrazovku 1, spustite ho takto: wmaker -display :0.1

−−version

vypíše verziu a ukončí sa

−−visual−id

určenie čísla obrazového režimu. Viď xdpyinfo(1x) pre zoznam obrazových režimov dostupných na vašom display-i.

−−help

vypíše krátky pomocný text

SÚBORY

~/GNUstep/Defaults/WindowMaker

všeobecné nastavenia Window Makera.

~/GNUstep/Defaults/WMState

informácie o Doku a Spinke. NEeditujte za behu Window Makeru. Bude prepísaný.

~/GNUstep/Defaults/WMRootMenu

Obsahuje meno súboru, z ktorého sa má načítať hlavné menu alebo menu samotné vo formáte proplist.

~/GNUstep/Defaults/WMWindowAttributes

Atribúty pre rôzne triedy a inštancie aplikácií. Použite editor nastavení (ťahajte pravé tlačítko na hornej lište aplikácie, zvoľte Nastavenia) namiesto priameho editovania tohto súboru. Je len málo nastavení, ktoré nie sú dostupné z editora nastavení.

/usr/share/WindowMaker/Defaults/

Všetky spomenuté súbory sa NAČÍTAJÚ odtiaľto ak sa nepodarí nájsť ich, okrem WMState, ktorý sa odtiaľto SKOPÍRUJE. Nezáleží na tom, odkiaľ sú načítané, ak je potrebné zapísať zmenu konfigurácie späť do týchto súborov, zapíšu sa do užívateľských súborov.

~/GNUstep/Library/WindowMaker/autostart

Tento skript sa automaticky vykoná pri štarte Window Makera.

~/GNUstep/Library/WindowMaker/exitscript

Tento skript sa automaticky vykoná bezprostredne pred ukončením Window Makera. Poznámka: Ak potrebujete spustiť z tohto skriptu niečo, čo vyžaduje spustený X server, nepoužívajte na ukončenie Window Makera príkaz SHUTDOWN z hlavného menu. Inak sa môže stať, že X server sa ukončí skôr než sa vykoná skript.

~/GNUstep/Library/WindowMaker/

Súbor menu, ktorého názov je vo WMRootMenu, sa hľadá tu...

/etc/X11/WindowMaker/

a tu, v tomto poradí, pokiaľ nie je názov absolútna cesta.

~/GNUstep/Library/WindowMaker/Pixmaps/

Tu hľadá Window Maker obrázky

~/GNUstep/Library/WindowMaker/Backgrounds/

Tu hľadá Window Maker pozadia

~/GNUstep/Library/WindowMaker/Styles/

Tu hľadá Window Maker súbory so štýlmi (nie celkom... vyzerá to tak, ale aj tak musíte zadať úplnú cestu. Je to len vyhradené miesto, aby boli veci pekne usporiadané)

~/GNUstep/Library/WindowMaker/Themes/

Tu hľadá Window Maker súbory s témami (viď vyššie)

/usr/share/WindowMaker/Pixmaps/

Obrázky spoločné pre celý systém sa nachádzajú tu...

/usr/share/WindowMaker/Pixmaps/

a tu.

/usr/share/WindowMaker/Styles/

Štýly spoločné pre celý systém sa nachádzajú tu

/usr/share/WindowMaker/Themes/

Teraz to skús sám... ;-)

PREMENNÉ PROSTREDIA

GNUSTEP_USER_ROOT

špecifikuje cestu k adresáru Defaults. "Defaults/" je pridané k tejto premennej, čím sa určí umiestnenie databáz. Ak premenná nie je nastavená, jej implicitná hodnota je "~/GNUstep"

GNUSTEP_LOCAL_ROOT

špecifikuje umiestnenie systémového lokálneho GNUstep adresára (toto je užitočné v prípade, že umiestnenie adresára spoločného pre celý systém je v skutočnosti spoločné pre celú sieť). Ak je táto premenná prázdna, použije sa GNUSTEP_SYSTEM_ROOT.

GNUSTEP_SYSTEM_ROOT

špecifikuje umiestnenie systémového GNUstep adresára. Ak je táto premenná prázdna, jej implicitná hodnota je /etc/GNUstep

POZRI TIEŽ

The Window Maker User Guide

The Window Maker FAQ

X(1x), wdwrite(1x), wxcopy(1x), geticonset(1x), seticons(1x), wmaker(1x), wxpaste(1x), getstyle(1x), setstyle(1x), wmsetbg(1x)

AUTOR

Autormi Window Makera sú Alfredo K. Kojima <kojima AT windowmaker DOT org>, Dan Pascu <dan AT windowmaker DOT org> s pomocou mnohých ľudí z celého Internetu.

Túto manuálovú stránku napísal Marcelo E. Magallon, <mmagallo AT debian DOT org>.

pdf