sourCEntral - mobile manpages

pdf

wmsetbg

MENO

wmsetbg − nastaví pozadie hlavného okna v X11

SYNTAX

wmsetbg [-display] [--version] [--help] [{-b|--back-color} farba] [{-t|--tile}|{-e|--center}|{-s|--scale}|{-a|--maxscale} obrázok] [{-d|--dither}|{-m|--match}] [-u|--update-wmaker] [{-D|--update-domain} doména] [{-c|--colors} cpc] [{-p|--parse} textúra] [{-w|--workspace} pracovná plocha]

POPIS

wmsetbg načíta daný obrázok (XPM, PNG, jpeg, Tiff, raw PPM) a vloží ho do hlavného okna. Obrázok možno zväčšiť, alebo ho opakovať aby vyplnil hlavné okno. Window Maker používa tento príkaz interne na nastavenie pozadia pri štarte.

VOĽBY

-a|--maxscale

zväčší daný obrázok pri dodržaní pomeru strán

-e|--center

vloží obrázok do stredu okna

-t|--tile

vytvára z obrázku dlaždice

-s|--scale

roztiahne daný obrázok (štandardne)

-d|--dither

rezervuje farby

-m|--match

zhodné farby

-u|--update-wmaker

zapíše zmenu do databázy nastavení Window Makera

-D|--update-domain

zapíše zmenu do databázy doména

-c|--colors

použiť počet farieb na kanál

-p|--parse

parsuje danú textúru ako proplist style textúru

-w|--workspace

nastaví pozadie len na danej pracovnej ploche

−−help

vypíše pomocný text

−−version

vypíše číslo verzie

POZRI TIEŽ

wmaker(1x)

AUTOR

Autorom Window Makera je Alfredo K. Kojima <kojima AT windowmaker DOT org>. wmsetbg napísal Dan Pascu <dan AT windowmaker DOT org>

Túto manuálovú stránku napísal Marcelo Magallon <mmagallo AT debian DOT org>.

pdf