sourCEntral - mobile manpages

pdf

WESNOTH

NÁZOV

wesnoth − Bitka o Wesnoth, ťahová strategická fantasy hra

ZHRNUTIE

wesnoth [MOŽNOSTI] [CESTA_K_DÁTAM]

POPIS

Bitka o Wesnoth je ťahová strategická fantasy hra.

Poraz všetkých nepriateľských veliteľov pomocou dobre zostavenej skupiny bojových jednotiek; dávaj pritom pozor na svoje zásoby zlata a dediny. Každá jednotka má svoje silné a slabé stránky; aby si vyhral, uplatni výhody svojich jednotiek a neumožni súperovi urobiť to isté. Keď jednotky získavajú skúsenosti, dostávajú nové schopnosti a stávajú sa silnejšími. Hraj vo svojom vlastnom jazyku, otestuj svoje schopnosti proti počítačovému súperovi alebo sa pripoj k rozsiahlej komunite internetových hráčov Wesnothu. Vytvor si vlastné jednotky, scény alebo príbehy, a vymieňaj si ich s ostatnými hráčmi.

MOŽNOSTI

−−bpp číslo

nastaví počet bitov na obrazový bod (BitsPerPixel). Napríklad: −−bpp 32

−−compress vstupný_súbor výstupný_súbor

zbalí uloženú hru v textovom formáte WML (vstupný_súbor) do binárneho formátu WML (výstupný_súbor).

−d, −−debug

zobrazí dodatočné ladiace informácie a umožní ďalšie možnosti príkazového riadku hry (ďalšie informácie o príkazovom riadku hry viď webová stránka http://www.wesnoth.org/wiki/CommandMode ).

−−decompress vstupný_súbor výstupný_súbor

rozbalí uloženú hru v binárnom formáte WML (vstupný_súbor) do textového formátu WML (výstupný_súbor).

−f, −−fullscreen

spustí hru na ploche celej obrazovky.

−−fps

zobrazí momentálnu rýchlosť hry, počet snímok za sekundu, v rohu obrazovky.

−−gunzip vstupný_súbor.gz

rozbalí súbor, ktorý by mal byť vo formáte gzip, a uloží ho bez prípony .gz. Súbor vstupný_súbor.gz sa vymaže.

−−gzip vstupný_súbor

zbalí uloženú hru do formátu gzip, uloží ju ako vstupný_súbor.gz a vymaže vstupný_súbor.

−h, −−help

vypíše súhrn možností príkazového riadku do štandardného výstupu, a skončí.

−−load uložená_hra

načíta uloženú hru z daného súboru v štandardnom adresári uložených hier

−−log−level=doména1,doména2,...

nastaví úroveň závažnosti zapisovacích domén. all znamená všetky zapisovacie domény. Možné úrovne: errorwarninginfodebug. Štandardne sa používa úroveň error.

−−logdomains

Vypíše zoznam všetkých domén logu a vypne sa.

−−max−fps

počet snímok za sekundu, ktoré môže hra zobraziť; hodnota by mala byť medzi 1 a 1000, štandardne je 50.

−−multiplayer

spustí hru pre viacerých hráčov. Ďalšie možnosti použuteľné v kombinácii s −−multiplayer sú vysvetlené nižšie.

−−nocache

vypne ukladanie herných dát do cache.

−−nosound

spustí hru bez zvukov a hudby.

−−path

vypíše názov dátového adresára hry a skončí.

−r XxY, −−resolution XxY

nastaví rozlíšenie obrazovky. Napríklad: −r 800x600

−t, −−test

spustí hru s malou testovacou scénou.

−v, −−version

zobrazí číslo verzie a skončí.

−w, −−windowed

spustí hru v grafickom okne.

−−no−delay

spustí hru bez akýchkoľvek páuz, kvôli meraniu rýchlosti grafiky. Toto je automaticky zahrnuté v −−nogui.

−−nogui

spustí hru bez grafického užívateľského rozhrania. Musí byť uvedené pred −−multiplayer, ak má správne fungovať.

−−exit−at−end

vypne sa po skončení scény, bez zobrazenia dialógu o víťazstve alebo porážke, ktorý by od používateľa vyžadoval kliknutie OK. Toto sa tiež používa na automatizované meranie rýchlosti.

Možnosti pre −−multiplayer

Pri možnostiach ovplyvňujúcich konkrétnu bojovú stranu je uvedené číslo. Za číslo treba dosadiť číslo bojovej strany. Zvyčajne je to 1 alebo 2, ale záleží to na možnom počte hráčov vo vybranej scéne.
−−algorithm
číslo=hodnota

nastaví neštandardný algoritmus počítačovému hráčovi za danú stranu. Možné hodnoty: idle_ai a sample_ai.

−−controllerčíslo=hodnota

nastaví ovládanie pre danú stranu. Možné hodnoty: human (človek) a ai (počítač).

−−era=hodnota

táto možnosť umožňuje hrať v inej ako štandardnej (Default) ére. Éra sa zadáva pomocou id. Éry sú definované v súbore data/multiplayer/eras.cfg.

−−parmčíslo=názov:hodnota

nastaví tejto strane dodatočné parametre. Tento parameter závisí na možnostiach uvedených pri −−controller a −−algorithm. Je to užitočné iba pri dizajnovaní vlastnej umelej inteligencie. (nie je zatiaľ celkom zdokumentované)

−−scenario=hodnota

nastaví scénu pre viacerých hráčov pomocou id. Štandardná scéna má id multiplayer_The_Freelands.

−−sidečíslo=hodnota

nastaví frakciu danej éry pre túto stranu. Frakcia sa vyberá pomocou id. Frakcie sú popísané v súbore data/multiplayer.cfg.

−−turns=hodnota

nastaví počet ťahov pre danú scénu. Štandardná hodnota je 50.

Napríklad aby ste otestovali svoju AI proti štandardnej AI
bez spustenia GUI:

wesnoth −−nogui −−multiplayer −−controller1=ai −−controller2=ai −−algorithm2=python_ai −−parm2=python_script:py/my_own_python_ai.py

AUTOR

Napísal David White <davidnwhite AT verizon DOT net>.
Editovali Nils Kneuper <crazy−ivanovic AT gmx DOT net>, ott <ott AT gaon DOT net> a Soliton <soliton AT gmail DOT com>. Preložil Viliam Búr <viliam AT bur DOT sk>.
Túto stránku manuálu pôvodne napísal Cyril Bouthors <cyril AT bouthors DOT org>.
Navštívte oficiálnu stránku: http://www.wesnoth.org/

COPYRIGHT

Copyright © 2003−2007 David White <davidnwhite AT verizon DOT net>
Toto je slobodný softvér; tento softvér je zverejnená pod Všeobecnou verejnou licenciou (GPL) verzia 2, ako ju zverejnila Nadácia slobodného softvéru (Free Software Foundation). Nie je naň ŽIADNA záruka; dokonca ani PREDATEĽNOSTI či VHODNOSTI NA DANÝ ÚČEL.

VIĎ AJ

wesnoth_editor(6), wesnothd(6)

pdf