sourCEntral - mobile manpages

pdf

WESNOTH_EDITOR

NÁZOV

wesnoth_editor − Editor máp pre Bitku o Wesnoth

ZHRNUTIE

wesnoth_editor [MOŽNOSTI] [MAPA]

POPIS

Editor máp pre Bitku o Wesnoth.

MOŽNOSTI

−−bpp číslo

nastaví počet bitov na obrazový bod (BitsPerPixel). Napríklad: −−bpp 32

−−datadir

nastaví dátový adresár, ktorý sa má použiť.

−f−−fullscreen

spustí editor na ploche celej obrazovky.

−h−−help

povie, čo robia jednotlivé možnosti príkazového riadku.

−−log−level=doména1,doména2,...

nastaví úroveň závažnosti zapisovacích domén. all znamená všetky zapisovacie domény. Možné úrovne: errorwarninginfodebug. Štandardne sa používa úroveň error.

−−logdomains

Vypíše zoznam všetkých domén logu a vypne sa.

−−path

vypíše názov dátového adresára hry a skončí.

−r XxY, −−resolution XxY

nastaví rozlíšenie obrazovky. Napríklad: −r 800x600

−v−−version

vypíše číslo verzie a skončí.

−w−−windowed

spustí editor v grafickom okne.

AUTOR

Napísal David White <davidnwhite AT verizon DOT net>.
Editovali Nils Kneuper <crazy−ivanovic AT gmx DOT net>, ott <ott AT gaon DOT net>. Preložil Viliam Búr <viliam AT bur DOT sk>.
Túto stránku manuálu pôvodne napísal Cyril Bouthors <cyril AT bouthors DOT org>.
Navštívte oficiálnu stránku: http://www.wesnoth.org/

COPYRIGHT

Copyright © 2003−2007 David White <davidnwhite AT verizon DOT net>
Toto je slobodný softvér; tento softvér je zverejnená pod Všeobecnou verejnou licenciou (GPL) verzia 2, ako ju zverejnila Nadácia slobodného softvéru (Free Software Foundation). Nie je naň ŽIADNA záruka; dokonca ani PREDATEĽNOSTI či VHODNOSTI NA DANÝ ÚČEL.

VIĎ AJ

wesnoth(6), wesnothd(6)

pdf