sourCEntral - mobile manpages

pdf

WESNOTH_EDITOR

ИМЕ

wesnoth_editor — уређивач мапа „Боја за Веснот“

ПРЕГЛЕД

wesnoth_editor [ОПЦИЈЕ] [МАПА]

ОПИС

Уређивач мапа „Боја за Веснот“.

ОПЦИЈЕ

−−bpp број

поставља вредност BitsPerPixel. Пример: −−bpp 32

−−datadir

бира директоријум података који ће се користити.

−f−−fullscreen

покреће уређивач преко целог екрана.

−h−−help

говори вам шта чине опције командне линије.

−−log−ниво=домен1,домен2,...

поставља ниво озбиљности домена бележења. all се може употребити за поклапање свих домена, а доступни су: errorwarninginfodebug. Подразумеванo се користи error.

−−logdomains

исписује све домене бележења и излази.

−−path

исписује име директоријума са подацима игре и излази.

−r XxY, −−resolution XxY

поставља резолуцију екрана. Пример: −r 800x600

−v−−version

исписује број верзије и излази.

−w−−windowed

покреће уређивач унутар прозора.

АУТОР

Написао Дејвид Вајт (David White) <davidnwhite AT verizon DOT net>.
Уредили Нилс Кнојпер (Nils Kneuper) <crazy−ivanovic AT gmx DOT net> и ott <ott AT gaon DOT net>.
Ову упутну страну првобитно је написао Сирил Буторс (Cyril Bouthors) <cyril AT bouthors DOT org>.
Посетите званичну домаћу страну: http://www.wesnoth.org/

АУТОРСКАПРАВА

Ауторска права © 2003−2007 Дејвид Вајт (David White) <davidnwhite AT verizon DOT net>.
Ово је слободан софтвер; лиценциран је под условима ОЈЛ верзије 2 (GPLv2), коју издаје Задужбина за слободни софтвер. Нема БИЛО КАКВЕ ГАРАНЦИЈЕ; чак ни за КОМЕРЦИЈАЛНУ ВРЕДНОСТ или ИСПУЊАВАЊЕ ОДРЕЂЕНЕ ПОТРЕБЕ.

ПОГЛЕДАТИЈОШ

wesnoth(6), wesnothd(6)

pdf