sourCEntral - mobile manpages

pdf

WESNOTHD

ИМЕ

wesnothd — вишеиграчки мрежни домар „Боја за Веснот

ПРЕГЛЕД

wesnothd [−dv] [−c путања] [−p порт] [−t број] [−T број]
wesnothd −V

ОПИС

Управља вишеиграчким сесијама „Боја за Веснот“. Погледајте http://www.wesnoth.org/wiki/ServerAdministration за наредбе које сервер прихвата преко клијента или сокета.

ОПЦИЈЕ

−c путања, −−config путања

казује домару где се налази поставна датотека. За синтаксу погледајте одељак ПОСТАВА СЕРВЕРА испод. Поставу можете поново учитати слањем СИГХУП серверском процесу.

−d, −−daemon

покреће wesnothd као домар.

−h, −−help

говори вам шта чине опције командне линије.

−−log−ниво=домен1,домен2,...

поставља ниво озбиљности домена бележења. all се може употребити за поклапање свих домена, а доступни су: errorwarninginfodebug. Подразумеванo се користи error, осим за домен server где info.

−p порт, −−port порт

везује сервер за наведени порт. Ако се порт не наведе, подразумевано се користи 15000.

−t број, −−threads број

поставља највећи број радних нити на чекању за мрежни У/И (подразумевано: 5, највише: 30).

−T број, −−max−threads број

поставља највећи број радних нити које могу бити створене; ако се зада 0, нема ограничења (подразумевано: 0).

−V, −−version

приказује број верзије и излази.

−v, −−verbose

укључује исправљачко бележење.

ПОСТАВАСЕРВЕРА

Општа синтакса је:
[ознака]

кључ="вредност"

кључ="вредност,вредност,..."

[/ознака]

Глобални кључеви:
connections_allowed

број дозвољених веза са исте ИП адресе, 0 значи безброј (подразумевно: 5)

disallow_names

имена/надимци које сервер не прихвата. Прихватају се ‘*’ и ‘?’ као џокери (погледајте glob(7) за више детаља). Подразумеване вредности, које се користе ако се ништа не зада, су: *admin*,*admln*,*server*,ai,ai?,computer,human,network,player.

max_messages

број дозвољених порука за време messages_time_period (подразумевано: 4)

messages_time_period

временски период у секундама који се разматра за откривање поплаве порука (подразумевано: 10 секунди)

motd

порука дана

passwd

лозинка за стицање администраторских овлашћења. Обично почиње са ‘admin ’

versions_accepted

Запетама раздвојен списак ниски верзија које сервер прихвата. Прихватају се ‘*’ и ‘?’ као џокери (подразумевана је верзија клијента која одговара верзији сервера)
Пример: versions_accepted="*" прихвата било коју ниску верзије.

Глобалне ознаке:
[redirect]
ознака за навођење сервера на који се преусмеравају неке верзије клијента

host

адреса сервера на који се преусмерава

port

порт на који се повезује

version

запетама раздвојен списак верзија које се преусмеравају. Понаша се исто као и versions_accepted у погледу џокера

[proxy] ознака која говори серверу да се понаша као посредник и прослеђује захтеве повезаних клијената на одређени сервер. Прихвата исте кључеве као и [redirect]

АУТОР

Написао Дејвид Вајт (David White) <davidnwhite AT verizon DOT net>. Уредили Нилс Кнојпер (Nils Kneuper) <crazy−ivanovic AT gmx DOT net>, ott <ott AT gaon DOT net> и Soliton <soliton DOT de AT gmail DOT com>. Ову упутну страну првобитно је написао Сирил Буторс (Cyril Bouthors) <cyril AT bouthors DOT org>.
Посетите званичну домаћу страну: http://www.wesnoth.org/

АУТОРСКАПРАВА

Ауторска права © 2003−2007 Дејвид Вајт (David White) <davidnwhite AT verizon DOT net>.
Ово је слободан софтвер; лиценциран је под условима ОЈЛ верзије 2 (GPLv2), коју издаје Задужбина за слободни софтвер. Нема БИЛО КАКВЕ ГАРАНЦИЈЕ; чак ни за КОМЕРЦИЈАЛНУ ВРЕДНОСТ или ИСПУЊАВАЊЕ ОДРЕЂЕНЕ ПОТРЕБЕ.

ПОГЛЕДАТИЈОШ

wesnoth(6), wesnoth_editor(6)

pdf