sourCEntral - mobile manpages

pdf

NOTION

NIMI

Notion - X11 ikkunanhallintaohjelma

SELOSTE

notion [valinnat]

KUVAUS

Notion on näppäimistökäyttäjiä silmälläpitäen suunniteltu laatoitusta ja välilehtiä hyödyntävä ikkunanhallintaohjelma X11:lle.

VALINNAT

−display kone:palvelin.näyttö

X palvelin, johon ottaa yhteys.

−conffile asetustiedosto

Käytettävä asetustiedosto.

−searchdir dir

Hakupolkuun lisättävä hakemisto, josta löytyy asetus- ja muita tiedostoja.

−oneroot

Hallitse vain oletusnäyttöä X-palvelimilla, joissa on useampi perinteinen (ei Xinerama) näyttö/juuri-ikkuna. Tämä näyttö voidaan valita −display parametrillä tai DISPLAY ympäristömuuttujalla.

−session session_name

Istunnon nimi. Tämä vaikuttaa talletustiedostojen sijaintiin.

−help

Näytä komentorivin ohje.

−version

Näytä Notionin versio.

−about

Näytä tietoja Notionista (versio, tekijä, lisenssi).

PERUSKÄSITTEET

Tämä kappale on katsaus erilaisiin niin kutsuttuihin kappaleisiin, joita ilmenee Notionin hallitsemalla X-näytöllä, ja niiden suhteisiin tavallisessa kokoonpanossa. Sinun tarvitse ymmärtää nämä suhteet tietääksesi milloin mitkäkin alempana kuvattavat näppäinsidonnat ovat käytettävissäsi. Jos kaipaat vielä tarkempaa kuvausta, esimerkiksi tehdäksesi omat asetustiedostot, katso Notionin seittisivulta saatavaa yksityiskohtaisempaa dokumentaatiota.

Ylimmän tason kappaleista, joilla on merkitystä tässä yhteydessä, kutsutaan näytöiksi. Ne vastaavat fyysisiä näyttöjä. Näytöt sisältävät työpöytiä (jotka ovat itse eräänlaisia ryhmiä) ja kokoruudun tilassa olevia asiakasikkunoita. Nämä kappaleet ovat lomitettu siten, että vain yksi voi näkyä kerrallaan.

Työpöydät voivat vuorostaan sisältää laatoituksia sekä kelluvia/irroitettuja kehyksiä. Laatoitukset taasen sisältävät kehyksiä laatoitettuna täyttämään koko näytön, sekä mahdollisesti tilapalkin tai telakan (dock). Näyttöjen tapaan kehykset lomittavat muita kappaleita, mutta tässä tapauksessa lähinnä asiakasikkunaryhmiä. Kehykset ovat suurimman osan ajasta ainut asia, minkä näet Notionista. Niillä voi olla reunakoristukset, ja lisäksi kehyksissä on välilehti jokaiselle lomitetulle kappaleelle.

Kyselyt ovat näyttöjen tai kehysten alaosiin imestyviä laatikoita, jotka odottavat sinulta tekstin syöttöä jonkin siitä riippuvan toiminnon suorittamiseksi. Useimmat kyselyt tukevat tab-täydennystä.

SIDONNAT

Nämä ovat oletusarvoiset näppäin- ja osoitinsidonnat. Näppäinmuunninta (Mod1) vastaava näppäin riippuu järjestelmästäsi. PC-tietokoneilla, joissa on XFree86 se on todennäköisesti vasen Alt-näppäin (Alt_L). Suneilla se on luultavasti sidottu timanttinäppäimiin. Käytä komentoa xmodmap(1x) selvittääksesi asian tarkemmin.

Otsikkojen perässä hakasuluissa oleva merkkijono ilmoittaa moduulin, jonka asetustiedosto määrittelee alla olevat sidonnat.

Yleisesti saatavilla olevat sidonnat
Mod4+1, Mod4+2, Mod4+3, Mod4+4, Mod4+5, Mod4+6, Mod4+7, Mod4+8, Mod4+9,
Mod4+0

Siirry n:teen tämänhetkisen näytön lomittamaan kappaleeseen (työpöytä, kokoruudun asiakasikkuna).

Mod4+comma, Mod4+period

Siirry seuraavaan/edelliseen tämänhetkisen näytön lomittamaan kappaleeseen.

Mod4+K K

Mene ensimmäiseen huomiota vaativaan alueeseen, tai edelliseen aktiiviseen.

Mod4+K T

Poista kaikki merkinnät.

Mod4+Shift+1, Mod4+Q, Mod4+Shift+2, Mod4+W, Mod4+Shift+3, Mod4+E

Siirry näytölle n usean näytön järjestelmässä.

Mod4+Shift+comma, Mod4+I, Mod4+O, Mod4+grave

Mene seuraavalle/edelliselle näytölle usean näytön järjestelmässä.

Mod4+F9

Luo uusi työpöytä ennalta asetettua tyyppiä.

F12, Button3 painallus

Näytä päävalikko.

Button2 painallus

Näytä ikkunavalikko.

Mod4+Tab

Kierrätä fokusta eteenpäin.

Mod4+K Tab

Kierrätä fokusta taaksepäin

Mod4+K R

Nosta aktiivista kappaletta, jos mahdollista.

Näytöillä ja kaikissa kehyksissä toimivat sidonnat

Mod4+C

Sulje aktiivinen kappale.

Kaikissa kehyksissä toimivat sidonnat
Mod4+K H, Mod4+K V

Maksimoi kehys vaaka/pystysuunnassa.

Button3 painallus

Näytä kontekstivalikko.

Mod4+R

Aloita siirto ja koonmuutostila.

Button1 napsautus osassa tab, Button2 napsautus osassa tab

Vaihda kehys näyttämään välilehden ilmoittama kappale.

Button1 raahaus osassa border, Mod4+Button3 raahaus

Muuta kehyksen kokoa.

Mod4+Button1 raahaus

Siirrä kehystä.

Button1 raahaus osassa tab, Button2 raahaus osassa tab

Siirrä kappaletta kehysten välillä raahaamalla ja pudottamalla välilehti.

Mod4+Button4 napsautus, Mod4+Button5 napsautus

Siirry seuraavaan/edelliseen kehyksen jakavaan kappaleeseen.

Näytöillä ja ylimmän tason kehyksissä (ei ns. transientit) toimivat sidonnat

Mod4+T

Merkitse aktiivinen kappale.

Mod4+L

Lukitse näyttö

F1

Kysy ohjesivua näytettäväksi.

Mod4+F1

Show the Notion manual page.

F2

Käynnistä pääte-emulaattori.

F3

Kysy komentoriviä suoritettavaksi.

Mod4+F3

Kysy Lua-koodia ajettavaksi.

F4

Ota SSH-yhteys kyseltävään koneeseen.

F5

Kysy tiedostoa muokattavaksi.

F6

Kysy tiedostoa näytettäväksi.

F9

Kysy työpöytää jolle siirtyä, tai luo uusi.

Mod4+G

Kysy asiakasikkunaa, johon siirtyä.

Mod4+M

Näytä kontekstivalikko.

Mod4+K D

Irroita (kelluta) tai uudelleenliitä kappale sen edelliseen sijaintiin.

Ylimmän tason kehyksissä (ei ns. transientit) toimivat sidonnat

Mod4+A

Kysy liitettävää asiakasikkunaa.

Mod4+K 1, Mod4+K 2, Mod4+K 3, Mod4+K 4, Mod4+K 5, Mod4+K 6, Mod4+K 7,
Mod4+K 8, Mod4+K 9, Mod4+K 0

Siirry n:teen kehyksen jakavaan kappaleeseen.

Mod4+K N, Mod4+K P

Siirry seuraavaan/edelliseen kehyksen jakavaan kappaleeseen.

Mod4+K comma, Mod4+K period

Siirrä kehyksessä tällä hetkellä näytettävää kappaletta vasemmalle/oikealle.

Mod4+K H, Mod4+K V

Maksimoi kehys vaaka/pystysuunnassa.

Mod4+K A

Liitä merkityt kappaleet tähän kehykseen.

Kelluvissa/irroitetuissa kehyksissä toimivat sidonnat
Button1 kaksoisnapsautus osassa tab

Kytke litistys päälle/pois.

Button1 painallus osassa tab, Button1 painallus osassa border,
Mod4+Button1 napsautus

Nosta kehys.

Mod4+Button3 napsautus

Alenna kehystä.

Button1 raahaus osassa tab

Siirrä kehystä.

Mod4+K B

Laatoita kehys, jos työpöydällä ei ole kehystä

Laatoituksien ja laatoitettujen kehysten sidonnat [mod_tiling]

Mod4+S

Halkaise tämänhetkinen kehys pystysuunnassa.

Mod4+P, Mod4+N, Mod4+Shift+Button4 napsautus, Mod4+Shift+Button5
napsautus

Go to frame above/below current frame.

Mod4+Tab, Mod4+K Tab

Go to frame right/left of current frame.

Mod4+K S

Halkaise tämänhetkinen kehys vaakasuunnassa.

Mod4+K X

Tuhoa tämänhetkinen kehys.

Asiakasikkunoiden sidonnat
Mod4+K Mod4+L

Tönäise aktiivista asiakasikkunaa. Tämä saattaa auttaa joidenkin ohjelmien koko-ongelmien kanssa.

Mod4+K C

Tapa aktiivisen asiakasikkunan omistava ohjelma.

Mod4+K Q

Lähetä seuraava näppäinpainallus aktiiviselle asiakasikkunalle. Kaikki ohjelmat eivät välttämättä salli tätä oletuksena.

Mod4+Return

Muuta asiakasikkunaryhmän kokoruudun tilaa

Siirto- ja koonmuutostilan sidonnat

Escape

Peruuta tilasta.

Return

Siirry tilasta pois.

Left, Right, Up, Down, F, B, P, N

Kasvata vastaavaan suuntaan.

Shift+Left, Shift+Right, Shift+Up, Shift+Down, Shift+F, Shift+B,
Shift+P, Shift+N

Kutista vastaavaan suuntaan.

Mod4+Left, Mod4+Right, Mod4+Up, Mod4+Down, Mod4+F, Mod4+B, Mod4+P,
Mod4+N

Liiku vastaavaan suuntaan.

Viestilaatikoiden ja kyselyiden sidonnat [mod_query]
Escape, Control+G, Control+C

Sulje kysely/viesti suorittamatta sidottuja toimintoja.

Control+U, Control+V, Page_Up, Page_Down

Vieritä viestiä tai täydennyksiä ylös/alas.

Tekstinmuokkaussidonnat kyselyihin [mod_query]
Nämä näppäinsidonnat vastaavat tekstieditorin joe(1) sidontoja. Leikkaus ja liimaus toimii kuitenkin tavanomaisemmin, joskin näppäimet ovat vastaavat.
Control+F, Control+B, Right, Left

Siirry yksi merkki eteen/taakse.

Control+E, Control+A, End, Home

Mene rivin alkuun/loppuun.

Control+X, Control+Z

Ohita yksi sana eteen/taaksepäin

Control+D, Delete

Poista seuraava merkki.

BackSpace, Control+H

Tuhoa edellinen merkki.

Control+W, Control+O

Tuhoa yksi sana eteen/taakse.

Control+J

Tuhoa merkit rivin loppuun saakka.

Control+Y

Tuhoa koko rivi.

Control+T

Transponoi merkit.

Control+P, Control+N, Up, Down, Control+Up, Control+Down

Näytä seuraava/edellinen vastaus muistista.

Button2 napsautus, Control+K C

Liimaa teksti leikelaudalta.

Control+K B

Aloita tekstin valinta.

Control+K Y

Leikkaa valittu teksti.

Control+K K

Kopioi valittu teksti.

Control+K G

Lopeta tekstin valinta.

Tab, Shift+Tab, Control+Tab

Yritä täydentää syötetty teksti tai selaa täydennyksiä.

Control+R, Control+S

Täydennä historiasta

Control+M, Return, KP_Enter

Sulje kysely ja suorita sidottu toiminta.

Valikoiden sidonnat [mod_menu]
Escape, Control+G, Control+C, Left

Sulje valikko.

Return, KP_Enter, Control+M, Right

Suorita valinta.

Control+N, Control+P, Up, Down

Siirry seuraavaan/edelliseen valintaan.

BackSpace

Tyhjää valikon hakupuskuri.

TIEDOSTOT JA HAKEMISTOT

/etc/X11/notion/cfg_notion.lua

Järjestelmän oletusarvoinen pääasetustiedosto.

/etc/X11/notion/cfg_*.lua

Muita asetustiedostoja.

/etc/X11/notion/look_*.lua

Ulkonäön asetustiedostoja.

~/.notion/

Käyttäjän asetustiedostot.

~/.notion/cfg_notion.lua

Käyttäjän oletusarvoinen pääasetustiedosto.

KATSO MYÖS

Notionin kotisivu, http://iki.fi/tuomov/ion/ (englanniksi).

Dokumentti "Configuring and extending Notion with Lua" (englanniksi) nähtävissä Notionin kotisivulla.

/usr/share/doc/notion/

X(7x), notionflux(1), joe(1)

TEKIJÄ

Notionin on kirjoittanut Notion Team Ionin on kirjoittanut Tuomo Valkonen <tuomov at iki.fi>.

pdf