sourCEntral - mobile manpages

pdf

FETCH-EBOOK-METADATA

NAME

fetch-ebook-metadata − fetch-ebook-metadata

fetch−ebook−metadata [papildiespējas]

Iegūt grāmatu metadatus no tiešsaistes avotiem. Jums jānorāda vismaz viens nosaukums, autors vai ISBN.

Katru reizi, kad jūs nododat argumentus fetch−ebook−metadata, kam ir atstarpes, pievienojiet argumentus pēdiņās. Piemēram: „/some path/with spaces“

[OPCIJAS]

−−allowed−plugin, −p

Norādiet izmantojamā metadatu lejupielādes spraudņa nosaukumu. Pēc noklusējuma tiks izmantoti visi metadatu spraudņi. Vairākiem spraudņiem var norādīt vairākas reizes. Visi spraudņu nosaukumi: Google, Google Images, Amazon.com, Edelweiss, Open Library, ISBNDB, Overdrive, Douban Books, OZON.ru, Big Book Search

−−authors, −a

Grāmatu autors(i)

−−cover, −c

Norādiet datnes nosaukumu. Vāks, ja tāds ir pieejams, tiks saglabāts tajā. Bez šīs papildiespējas vāks netiks lejupielādēts.

−−help, −h

parādīt šo palīdzības paziņojumu un iziet

−−isbn, −i

Grāmatas ISBN

−−opf, −o

Izvadīt metadatus OPF formātā, nevis cilvēkam lasāmā tekstā.

−−timeout, −d

Noilgums sekundēs. Noklusējums ir 30

−−title, −t

Grāmatas nosaukums

−−verbose, −v

Izvadīt žurnālu uz konsoles (stderr)

−−version

parādīt programmas versijas numuru un iziet

AUTHOR

Kovid Goyal

COPYRIGHT

Kovid Goyal

pdf