sourCEntral - mobile manpages

pdf

WEB2DISK

NAME

web2disk − web2disk

web2disk URL

Yang mana URL seperti https://google.com

Whenever you pass arguments to web2disk that have spaces in them, enclose the arguments in quotation marks. For example: "/some path/with spaces"

[PILIHAN]

−−base−dir, −d

Direktori dasar yang mana URL disimpan. Lalai ialah .

−−delay

Sela minimum dalam saat diantara dapatan berturutan. Lalai ialah 0 s

−−dont−download−stylesheets

Jangan muat turun lembar gaya CSS.

−−encoding

Pengekodan aksara untuk laman sesawang yang anda cuba muat turun. Lalai ialah cuba dan teks pengekodan.

−−filter−regexp

Mana−mana pautan yang sepadan dengan ungkapan nalar ini akan diabaikan. Pilihan ini boleh dinyatakan berbilang kali. Secara lalai, tiada pautan diabaikan. Jika kedua−dua ungkapan nalar dan padanan ungkapan nalar dinyatakan, maka ungkapan nalar padanan dilaksana dahulu.

−−help, −h

tunjuk mesej bantuan ini dan keluar

−−match−regexp

Hanya pautan yang padan dengan ungkapan nalar ini akan diikuti. Pilihan ini boleh dinyatakan berbilang kali. Secara lalai semua pautan diikuti.

−−max−files, −n

Bilangan maksimum fail yang dimuat turun. Ia hanya dilaksana pada fail melalui tag <a href>. Lalai ialah 9223372036854775807

−−max−recursions, −r

Bilangan aras maksimum untuk rekursif iaitu kedalaman pautan yang diikuti. Lalai 1

−−timeout, −t

Had masa tamat dalam saat untuk menunggu respon dari pelayan. Lalai: 10.0 s

−−verbose

Tunjuk maklumat output terperinci. Berguna untuk penyahpepijatan

−−version

tunjuk nombor versi program dan keluar

AUTHOR

Kovid Goyal

COPYRIGHT

Kovid Goyal

pdf