sourCEntral - mobile manpages

pdf

CALIBRE

NAME

calibre − calibre

calibre [options] [path_to_ebook]

Launch the main calibre Graphical User Interface and optionally add the e−book at path_to_ebook to the database.

Whenever you pass arguments to calibre that have spaces in them, enclose the arguments in quotation marks. For example: «/some path/with spaces»

[ALTERNATIVER]

−−detach

Detach from the controlling terminal, if any (Linux only)

−−help, −h

show this help message and exit

−−ignore−plugins

Ignorer egendefinerte programtillegg. Nyttig dersom du installerte et programtillegg som hindrer calibre fra å starte

−−no−update−check

Ikke søk etter oppdateringer

−−shutdown−running−calibre, −s

På grunn av en kjørende instans av calibre, hvis noen, ikke kunne lukkes. Noter deg at hvis det er kjørende jobber, vil disse stille avsluttes, så bruk den med forsiktighet.

−−start−in−tray

Start minimalisert til systemstatusfeltet.

−−verbose, −v

Ignored, do not use. Present only for legacy reasons

−−version

show program's version number and exit

−−with−library

Bruk biblioteket lokalisert ved en spesifikk sti.

AUTHOR

Kovid Goyal

COPYRIGHT

Kovid Goyal

pdf