sourCEntral - mobile manpages

pdf

EBOOK-META

NAME

ebook-meta − ebook-meta

ebook−meta ebook_file [valg]

Read/Write metadata from/to e−book files.

Supported formats for reading metadata: azw, azw1, azw3, azw4, cbr, cbz, chm, docx, epub, fb2, html, htmlz, imp, lit, lrf, lrx, mobi, odt, oebzip, opf, pdb, pdf, pml, pmlz, pobi, prc, rar, rb, rtf, snb, tpz, txt, txtz, updb, zip

Supported formats for writing metadata: azw, azw1, azw3, azw4, docx, epub, fb2, htmlz, lrf, mobi, pdb, pdf, prc, rtf, tpz, txtz

Different file types support different kinds of metadata. If you try to set some metadata on a file type that does not support it, the metadata will be silently ignored.

Whenever you pass arguments to ebook−meta that have spaces in them, enclose the arguments in quotation marks. For example: «/some path/with spaces»

[ALTERNATIVER]

−−author−sort

Streng som benyttes ved forfattersortering. Om uspesifisert, og forfatteren(e) er spesifisert, vil strengen bli autogenerert fra forfatter(e).

−−authors, −a

Legg inn forfattere. Flere forfattere må deles ved å benytte & tegnet. Forfatternavn listes med Fornavn Etternavn.

−−book−producer, −k

Legg inn bokprodusent.

−−category

Legg inn bokkategori.

−−comments, −c

Set the e−book description.

−−cover

Legg omslaget til den spesifiserte filen.

−−date, −d

Legg inn publiseringsdato.

−−from−opf

Read metadata from the specified OPF file and use it to set metadata in the e−book. Metadata specified on the command line will override metadata read from the OPF file

−−get−cover

Get the cover from the e−book and save it at as the specified file.

−−help, −h

show this help message and exit

−−identifier

Set the identifiers for the book, can be specified multiple times. For example: −−identifier uri:http://acme.com −−identifier isbn:12345 To remove an identifier, specify no value, −−identifier isbn: Note that for EPUB files, an identifier marked as the package identifier cannot be removed.

−−index, −i

Legg inn indeksen til boken i denne serien.

−−isbn

Legg inn ISBN for boken.

−−language, −l

Velg språk

−−lrf−bookid

Legg inn Bok−ID i LFR filer

−−publisher, −p

Set the e−book publisher.

−−rating, −r

Legg inn bedømmelse. Må være et nummer mellom 1 og 5.

−−series, −s

Set the series this e−book belongs to.

−−tags

Legg inn emneord for boken. Benytt en kommaseparert listing.

−−title, −t

Sett in tittel.

−−title−sort

Tittelversjonen som benyttes for sortering. Om uspesifisert, og tittelen er spesifisert, vil versjonen bli autogenerert fra tittelen.

−−to−opf

Spesifiser navnet på en OPF fil. Metadata vil bli skrevet til OPF filen.

−−version

show program's version number and exit

AUTHOR

Kovid Goyal

COPYRIGHT

Kovid Goyal

pdf