sourCEntral - mobile manpages

pdf

EBOOK-META

NAME

ebook-meta − ebook-meta

ebook−meta ebook_file [options]

Read/Write metadata from/to e−book files.

Supported formats for reading metadata: azw, azw1, azw3, azw4, cbr, cbz, chm, docx, epub, fb2, html, htmlz, imp, lit, lrf, lrx, mobi, odt, oebzip, opf, pdb, pdf, pml, pmlz, pobi, prc, rar, rb, rtf, snb, tpz, txt, txtz, updb, zip

Supported formats for writing metadata: azw, azw1, azw3, azw4, docx, epub, fb2, htmlz, lrf, mobi, pdb, pdf, prc, rtf, tpz, txtz

Different file types support different kinds of metadata. If you try to set some metadata on a file type that does not support it, the metadata will be silently ignored.

Whenever you pass arguments to ebook−meta that have spaces in them, enclose the arguments in quotation marks. For example: „/some path/with spaces“

[MOŽNOSTI]

−−author−sort

String to be used when sorting by author. If unspecified, and the author(s) are specified, it will be auto−generated from the author(s).

−−authors, −a

Določite avtorje. Več avtorjev ločite z znakom &. Imena avtorjev naj bodo v zaporedju Ime Priimek.

−−book−producer, −k

Določite producenta knjige.

−−category

Določite kategorijo knjige.

−−comments, −c

Set the e−book description.

−−cover

Določite naslovnico navedene datoteke.

−−date, −d

Določite datum izdaje.

−−from−opf

Read metadata from the specified OPF file and use it to set metadata in the e−book. Metadata specified on the command line will override metadata read from the OPF file

−−get−cover

Get the cover from the e−book and save it at as the specified file.

−−help, −h

show this help message and exit

−−identifier

Set the identifiers for the book, can be specified multiple times. For example: −−identifier uri:http://acme.com −−identifier isbn:12345 To remove an identifier, specify no value, −−identifier isbn: Note that for EPUB files, an identifier marked as the package identifier cannot be removed.

−−index, −i

Določite indeks knjige v tej zbirki ali nizu.

−−isbn

Določite številko ISBN knjige.

−−language, −l

Določite jezik.

−−lrf−bookid

V datotekah LRF določite BookID

−−publisher, −p

Set the e−book publisher.

−−rating, −r

Določite oceno. Dovoljene so številke med 1 in 5.

−−series, −s

Set the series this e−book belongs to.

−−tags

Določite značke za knjigo. Zapis v z vejicami ločenem seznamu.

−−title, −t

Določite naslov.

−−title−sort

Različica naslova, ki bo uporabljena za razvrščanje. Če je ne navedete, naslov pa je naveden, bo samodejno izdelana iz naslova.

−−to−opf

Specify the name of an OPF file. The metadata will be written to the OPF file.

−−version

show program's version number and exit

AUTHOR

Kovid Goyal

COPYRIGHT

Kovid Goyal

pdf