sourCEntral - mobile manpages

pdf

WEB2DISK

NAME

web2disk − web2disk

web2disk URL

Where URL is for example https://google.com

Whenever you pass arguments to web2disk that have spaces in them, enclose the arguments in quotation marks. For example: „/some path/with spaces“

[MOŽNOSTI]

−−base−dir, −d

Osnovna mapa, v katero se shrani URL. Privzet je .

−−delay

Minimalni interval v sekundah med zaporednimi prenosi. Privzeto: 0 s

−−dont−download−stylesheets

Ne prenesi slogovnih predlog CSS.

−−encoding

Kodna tabela znakov za spletne strani, ki jih hočete prenesti. Privzeto je ugibanje uporabljene kodne tabele.

−−filter−regexp

Any link that matches this regular expression will be ignored. This option can be specified multiple times, in which case as long as any regexp matches a link, it will be ignored. By default, no links are ignored. If both filter regexp and match regexp are specified, then filter regexp is applied first.

−−help, −h

show this help message and exit

−−match−regexp

Samo povezavam, ki se ujemajo s tem regularnim izrazom se bo sledilo. Ta možnost se lahko uporabi večkrat, kar pomeni da če povezava ustreza enemu izmed regularnih izrazov, se ji bo sledilo. Privzeto se sledi vsem povezavam.

−−max−files, −n

Maksimalno število prenesenih datotek. To velja samo za datoteke iz značk <a href>. Privzeto je 9223372036854775807

−−max−recursions, −r

Maksimalna globina rekurzije. To je globina povezav. Privzeto 1

−−timeout, −t

Časovni rok v sekundah za čakanje odgovora strežnika. Privzeto: 10.0 s

−−verbose

Podrobneje prikaži izhodne informacije. Koristno za razhroščevanje.

−−version

show program's version number and exit

AUTHOR

Kovid Goyal

COPYRIGHT

Kovid Goyal

pdf